Prøv MatemtiKan i en måned

Blog indlæg fra Folkeskolen.dk

 • Cash til CAS
  Mange fantastiske ting falder i disse tider ned i en heldig matematiklærers turban. Nye spændende arbejdsopgaver, der er med til at gøre eleverne dygtigere.
 • Programmering i matematik?
  Lad det stå krystalklart – der er ikke et krav i forenklede Fælles Mål om, at eleverne skal programmere i matematik. Der er et oplæg i vejledningen til anvendelse af programmering, som der er andre metodiske tilgange til fagets kerneidentitet – men det er kun inspirationsmateriale.
 • 7,5 time mere
  Det er svært at bedømme, hvorfor politikerne hele tiden ændrer regler for, hvem der bedømme børnenes besvarelser af de skriftlige prøver i matematik? Den senste ændring giver børnene 7,5 time mere undervisning om året.
 • Hvordan påvirker talordenes navne begrebsforståelsen af talstørrelser?
  I et treårigt forskningsprojekt har vi sat fokus på dette spørgsmål og gennemfører et projekt på en af Københavns kommuneskoler. I vores undersøgelse efterprøver vi i hvor høj grad, det er muligt at påvirke elevers aritmetiske kompetencer ved at tilbyde eleverne at bruge logiske matematiktal i matematikundervisningen?
 • Drama i matematik?
  Hvordan kan man understøtte elevernes forståelse og hukommelse i matematikundervisningen ved at dramatisere? Dette blogindlæg, handler om at dramatisere i matematik, og giver enkle eksempler på hvordan man kan afprøve det i egen undervisning, samt en lille model til hjælp.

Logind