Prøv MatemtiKan i en måned

Blog indlæg fra Folkeskolen.dk

 • Talblindhed - findes det?
  Det enkle svar er ja, men straks efter denne hurtige reaktion opstår der et behov for noget mere uddybende om hvad det er, hvordan det fremstår og hvorfor det optræder, som det gør. Det åbner for mange tolkninger og måske også mistolkninger.
 • Hvorfor støtter det eleverne at bevæge sig fysisk på en tallinje?
  Som reaktion på min forrige blok, vil jeg her uddybe og begrunde, hvorfor det er en god ide, at lade eleverne få kropslige oplevelser med tallinjen. Det drejer sig bl.a. om fænomenet SNARC, der er en forkortelse for ‘Spatical Numerical Association of Response Codes’, og som på godt dansk betyder, at venstre hånd er hurtigere til at reagere på små tal i forhold til at placere dem på en tallinje, mens højre hånd er hurtigere, når det drejer sig om større tal.
 • Bevægelse integreret i undervisningen - et didaktisk perspektiv
  Denne tekst har til hensigt at præcisere, systematisere og kvalificere arbejdet med at integrere bevægelse i undervisningen. Til det formål vil jeg præsentere en ny model, der giver et didaktisk overblik over de forskellige måder, man som lærer kan integrere bevægelse i den faglige undervisning. Derudover vil jeg kort pege på, hvilke læringsmæssige perspektiver, der kan være forbundet med inddragelsen af aktive pauser i løbet af skoledagen.
 • Kan bevægelse udvikle matematikkompetencer?
  Der tales meget om bevægelse, og hvordan en sådan kan foregå i skolen og i forhold til fagene. Der er ingen tvivl om at bevægelse er vigtig for kroppen, men spørgsmålet er hvornår og hvordan den går i hånd med fagene.
 • De faglige foreninger er dinosaurer, der snart er uddøde – og godt det samme.

Logind