Prøv MatemtiKan i en måned

Blog indlæg fra Folkeskolen.dk

 • Opråb til de danske 8.klasser!
  Skolerne har igen i år mulighed for at tilmelde 8.klasser til Nordisk Matematikkonkurrence. Lærerne bliver måske aflastet og børnene får det helt sikkert sjovt og bliver fagligt udfordret. Hold jer ikke tilbage- meld jer til konkurrencen.
 • Lektier i matematik? 2
  I sidste blog satte jeg mig for at finde eksempler på forskningsviden om lektier. I denne blog vil jeg lade denne viden møde holdninger og erfaringer til læring i matematik.
 • Pisa-undersøgelser fremmer ikke elevers læring
  Ifølge folkeskoleloven er det elevernes læringsudbytte, der skal evalueres, og vurderingen skal danne grundlag for den videre tilrettelæggelse af undervisningen. Men det gør hverken Pisa-undersøgelser eller nationale test, siger Pernille Borg i sit bachelorprojekt.
 • God matematikundervisning er undersøgende og har tydelige mål
  Der foregår for meget gæt-hvad-læreren-tænker-matematikundervisning, men eleverne kan motiveres, og deres alsidige udvikling kan styrkes, ved at sætte tydelige mål og basere læringen på undersøgelser, hvor eleverne bruger matematik i konkrete situationer, skriver Caroline Djurhuus i sit bachelorprojekt.
 • Overblik over skoler der programmerer
  Jeg får henvendelser fra elever/forældre/it-fagfolk/studerende/lærere der gerne vil vide hvilken skole de skal gå på/sende deres barn på/skrive opgave om/undervise på. Lad os bygge overblikket over skoler der har programmering på skemaet sammen! Skriv din skole på i google-dokumentet.

Logind